Szczegóły ogłoszenia

CRZP/204/2019/AEZ

"Remont klasowy roczny/pośredni s/v Dar Młodzieży - powtórne"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 618838-N-2019 pdf 225,4 2019.11.06 33

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540252464-N-2019 pdf 102,1 2019.11.15 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - Zmiana SIWZ 2 doc 543,0 2019.11.06 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 306,5 2019.11.06 31
2_Kalkulacja ceny. ZMIANA SIWZ 3 docx 40,6 2019.11.06 45
3_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,5 2019.11.06 28
4_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2019.11.06 29
5_Wykaz usług doc 39,5 2019.11.06 34
6_Szczegółowy opis zamówienia ZMIANA SIWZ 3 docx 466,5 2019.11.06 51
7_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 30,5 2019.11.06 30
8_Wzór umowy - Zmiana SIWZ 2 docx 36,4 2019.11.06 31
9_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,0 2019.11.06 28

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 pdf 281,0 2019.11.07 26
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 pdf 318,1 2019.11.15 22
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 3 pdf 360,5 2019.11.22 15

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 pdf 403,7 2019.11.15 21
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 pdf 360,5 2019.11.22 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 560,1 2019.11.26 16
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 285,9 2019.11.15 24
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 pdf 285,5 2019.11.22 17

Pobierz wszystkie dokumenty