Szczegóły ogłoszenia

NI.270.10.2019

"Budowa drogi leśnej Jezierce - etap 4"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 306,5 2019.11.05 80

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 520,0 2019.11.05 66

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 397,0 2019.11.20 86
Zał. nr 1-edycja-formularz ofertowy doc 61,0 2019.11.13 68
Zał. nr 1-formularz ofertowy pdf 229,7 2019.11.05 61
Zał. nr 10-projekt budowlany pdf 41995,3 2019.11.05 64
Zał. nr 10-projekt budowlany1 pdf 41995,3 2019.11.05 56
Zał. nr 11-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pdf 28737,1 2019.11.05 60
Zał. nr 11-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót1 pdf 28737,1 2019.11.05 48
Zał. nr 12-przedmiar robót pdf 1244,7 2019.11.05 92
Zał. nr 2-edycja-oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z p doc 45,0 2019.11.13 52
Zał. nr 2-oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępow pdf 177,4 2019.11.05 47
Zał. nr 3-edycja-oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udział doc 42,0 2019.11.13 53
Zał. nr 3-oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w pos pdf 167,4 2019.11.05 41
Zał. nr 4-edycja-oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynale doc 40,0 2019.11.13 49
Zał. nr 4-oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności pdf 165,8 2019.11.05 50
Zał. nr 5-edycja-oświadczenie Wykonawcy w sprawie braku podstaw wykluczenia doc 43,0 2019.11.13 52
Zał. nr 5-oświadczenie Wykonawcy w sprawie braku podstaw wykluczenia pdf 190,4 2019.11.05 39
Zał. nr 6-edycja-wykaz robót budowlanych doc 43,5 2019.11.13 48
Zał. nr 6-wykaz robót budowlanych pdf 194,2 2019.11.05 40
Zał. nr 7-edycja-wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamów doc 40,5 2019.11.13 54
Zał. nr 7-wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pdf 164,1 2019.11.05 41
Zał. nr 8-edycja-zobowiązanie podmiotu trzeciego o oddaniu Wykonawcy do dysp doc 40,5 2019.11.13 51
Zał. nr 8-zobowiązanie podmiotu trzeciego o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji pdf 183,9 2019.11.05 44
Zał. nr 9-wzór umowy pdf 390,5 2019.11.05 59

Pobierz wszystkie dokumenty