Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-705/19

"Dostawa aparatury do nagrywania i powielania dźwięku (głośniki przenośne oraz megafony) dla DSS, KC-zp.272-705/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 119,1 2019.11.05 100

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 78,2 2019.11.05 54

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ docx 66,3 2019.11.05 84
Wzór formularza oferty - dostawy docx 24,0 2019.11.05 87
Wzór umowy - dostawy docx 30,1 2019.11.05 81

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (2) xml 250,9 2019.11.05 98

Pobierz wszystkie dokumenty