Szczegóły ogłoszenia

NI.270.8.2019

"Budowa obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Karwin - roboty budowlane - etap 2"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu-MRN2-etap 2 pdf 242,1 2019.11.05 529

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ-MRN2-etap 2 pdf 712,5 2019.11.05 390

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
identyfikator postępowania pdf 83,5 2019.11.05 500
informacja z otwarcia ofert pdf 722,5 2019.12.06 491
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_33db1e66-97b7-4763-b197-26bacdf72693 asc 0,7 2019.11.05 487
sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu pdf 201,3 2019.11.08 523
Zał. nr 1-edycja-Oferta doc 63,0 2019.11.13 492
Zał. nr 1-Oferta pdf 226,3 2019.11.05 483
Zał. nr 10-edycja-oświadczenie Wykonawcy w sprawie braku podstaw wykluczenia doc 42,5 2019.11.13 480
Zał. nr 10-oświadczenie Wykonawcy w sprawie braku podstaw wykluczenia pdf 170,4 2019.11.05 459
Zał. nr 11-edycja-zobowiązanie podmiotu trzeciego o oddaniu Wykonawcy do dys doc 40,5 2019.11.13 477
Zał. nr 11-zobowiązanie podmiotu trzeciego o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji pdf 198,0 2019.11.05 472
Zał. nr 12-edycja-wykaz robót budowlanych doc 44,5 2019.11.13 478
Zał. nr 12-wykaz robót budowlanych pdf 194,8 2019.11.05 476
Zał. nr 13-edycja-wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamó doc 41,5 2019.11.13 458
Zał. nr 13-wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pdf 166,1 2019.11.05 482
Zał. nr 14-wzór umowy pdf 446,7 2019.11.05 553
Zał. nr 15-Wytyczne do realizacji zadań...-część I-Zakres rzeczowy pdf 7500,9 2019.11.05 667
Zał. nr 16-Wytyczne do realizacji zadań...-część II-Podręcznik procedur pdf 1819,9 2019.11.05 480
Zał. nr 1a-edycja-specyfikacja cenowa zadań dla części przedmiotu zamówienia doc 47,0 2019.11.13 475
Zał. nr 1a-specyfikacja cenowa zadań dla części przedmiotu zamówienia nr 1 pdf 165,6 2019.11.05 492
Zał. nr 1b-edycja-specyfikacja cenowa zadań dla części przedmiotu zamówienia doc 47,0 2019.11.13 505
Zał. nr 1b-specyfikacja cenowa zadań dla części przedmiotu zamówienia nr 2 pdf 166,5 2019.11.05 474
Zał. nr 1c-edycja-specyfikacja cenowa zadań dla części przedmiotu zamówienia doc 51,5 2019.11.13 492
Zał. nr 1c-specyfikacja cenowa zadań dla części przedmiotu zamówienia nr 3 pdf 174,2 2019.11.05 470
Zał. nr 1d-edycja-specyfikacja cenowa zadań dla części przedmiotu zamówienia doc 46,0 2019.11.13 471
Zał. nr 1d-specyfikacja cenowa zadań dla części przedmiotu zamówienia nr 4 pdf 164,7 2019.11.05 490
Zał. nr 2.1-projekt budowlany dla zadania 10-13-1.2-01-Mała retencja Wierzbo pdf 9663,2 2019.11.05 488
Zał. nr 2.10-projekt budowlany dla zadania 10-13-1.2-12-Mała retencja Łąka G pdf 7552,2 2019.11.05 494
Zał. nr 2.2-projekt budowlany dla zadania 10-13-1.2-02-Mała retencja Lipkowy pdf 9456,4 2019.11.05 492
Zał. nr 2.3-projekt budowlany dla zadania 10-13-1.2-08-Mała retencja Wilczy pdf 7414,7 2019.11.05 491
Zał. nr 2.4-projekt budowlany dla zadania 10-13-1.2-10-Mała retencja Solecko pdf 6176,7 2019.11.05 492
Zał. nr 2.5-projekt budowlany dla zadania 10-13-1.2-03 pdf 7303,2 2019.11.05 504
Zał. nr 2.6-projekt budowlany dla zadania 10-13-1.2-11-Mała retencja Dzicza pdf 5090,1 2019.11.05 488
Zał. nr 2.7-projekt budowlany dla zadania 10-13-1.2-13-Mała retencja Uroczy pdf 7299,0 2019.11.05 522
Zał. nr 2.8-projekt budowlany dla zadania 10-13-1.2-14-Mała retencja Spalonk pdf 5587,9 2019.11.05 472
Zał. nr 2.9-projekt budowlany dla zadania 10-13-1.2-15-Mała retencja Bagno W pdf 5388,7 2019.11.05 504
Zał. nr 3.1-projekt wykonawczy dla zadania 10-13-1.2-01-Mała retencja Wierzb pdf 4737,5 2019.11.05 470
Zał. nr 3.10-projekt wykonawczy dla zadania 10-13-1.2-12-Mała retencja Łąka pdf 4518,8 2019.11.05 482
Zał. nr 3.2-projekt wykonawczy dla zadania 10-13-1.2-02-Mała retencja Lipkow pdf 4547,4 2019.11.05 477
Zał. nr 3.3-projekt wykonawczy dla zadania 10-13-1.2-08-Mała retencja Wilczy pdf 4452,8 2019.11.05 467
Zał. nr 3.4-projekt wykonawczy dla zadania 10-13-1.2-10-Mała retencja Soleck pdf 3477,8 2019.11.05 457
Zał. nr 3.5-projekt wykonawczy dla zadania 10-13-1.2-03 pdf 3861,6 2019.11.05 497
Zał. nr 3.6-projekt wykonawczy dla zadania 10-13-1.2-11-Mała retencja Dzicza pdf 2148,5 2019.11.05 464
Zał. nr 3.7-projekt wykonawczy dla zadania 10-13-1.2-13-Mała retencja Uroczy pdf 4286,2 2019.11.05 500
Zał. nr 3.8-projekt wykonawczy dla zadania 10-13-1.2-14-Mała retencja Spalon pdf 2647,3 2019.11.05 442
Zał. nr 3.9-projekt wykonawczy dla zadania 10-13-1.2-15-Mała retencja Bagno pdf 2448,0 2019.11.05 448
Zał. nr 4.1-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania 10 pdf 983,1 2019.11.05 459
Zał. nr 4.10-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania 1 pdf 710,7 2019.11.05 439
Zał. nr 4.2-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania 10 pdf 977,9 2019.11.05 395
Zał. nr 4.3-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania 10 pdf 594,8 2019.11.05 248
Zał. nr 4.4-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania 10 pdf 594,0 2019.11.05 215
Zał. nr 4.5-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania 10 pdf 977,5 2019.11.05 223
Zał. nr 4.6-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania 10 pdf 597,8 2019.11.05 207
Zał. nr 4.7 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania 10 pdf 595,6 2019.11.05 205
Zał. nr 4.8-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania 10 pdf 585,9 2019.11.05 204
Zał. nr 4.9-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania 10 pdf 594,8 2019.11.05 209
Zał. nr 5.1-przedmiar robót dla zadania 10-13-1.2-01-Mała retencja Wierzbowy pdf 129,5 2019.11.05 226
Zał. nr 5.10-przedmiar robót dla zadania 10-13-1.2-12-Mała retencja Łąka gro pdf 155,1 2019.11.05 232
Zał. nr 5.2-przedmiar robót dla zadania 10-13-1.2-02-Mała retencja Lipkowy o pdf 128,8 2019.11.05 271
Zał. nr 5.3-przedmiar robót dla zadania 10-13-1.2-08-Mała retencja Wilczy og pdf 149,2 2019.11.05 233
Zał. nr 5.4-przedmiar robót dla zadania 10-13-1.2-10-Mała retencja Solecko pdf 126,9 2019.11.05 220
Zał. nr 5.5-przedmiar robót dla zadania 10-13-1.2-03 pdf 108,4 2019.11.05 223
Zał. nr 5.6-przedmiar robót dla zadania 10-13-1.2-11-Mała retencja Dzicza łą pdf 123,6 2019.11.05 234
Zał. nr 5.7-przedmiar robót dla zadania 10-13-1.2-13-Mała retencja Uroczy la pdf 137,1 2019.11.05 223
Zał. nr 5.8-przedmiar robót dla zadania 10-13-1.2-14-Mała retencja Spalonki pdf 121,5 2019.11.05 226
Zał. nr 5.9-przedmiar robót dla zadania 10-13-1.2-15-Mała retencja Bagno Wit pdf 125,1 2019.11.05 218
Zał. nr 6.1-operat wodnoprawny dla zadania 10-13-1.2-01-Mała retencja Wierzb pdf 4612,2 2019.11.05 411
Zał. nr 6.2-operat wodnoprawny dla zadania 10-13-1.2-02-Mała retencja Lipkow pdf 4422,0 2019.11.05 216
Zał. nr 6.3-operat wodnoprawny dla zadań 10-13-1.2-08, 10-13-1.2-10 pdf 8586,4 2019.11.05 211
Zał. nr 6.4-operat wodnoprawny dla zadania 10-13-1.2-03 pdf 17909,6 2019.11.05 240
Zał. nr 6.5-operat wodnoprawny dla zadań 10-13-1.2-11, 10-13-1.2-12, 10.13-1 pdf 17316,7 2019.11.05 235
Zał. nr 7.1-decyzje zdministracyjne dla zadań 10-13-1.2-01, 10-13-1.2-02 pdf 13060,1 2019.11.05 234
Zał. nr 7.2-decyzje administracyjne dla zadań 10-13-1.2-08, 10-13-1.2-10 pdf 8521,4 2019.11.05 223
Zał. nr 7.3-decyzje administracyjne dla zadania 10-13-1.2-03 pdf 2379,0 2019.11.05 233
Zał. nr 7.4-decyzje administracyjne dla zadań 10-13-1.2-11, 10-13-1.2-12, 10 pdf 15342,2 2019.11.05 268
Zał. nr 8-edycja-wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówie docx 42,8 2019.11.13 215
Zał. nr 8-wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JE pdf 456,4 2019.11.05 201
Zał. nr 9-edycja-oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynale doc 40,0 2019.11.13 213
Zał. nr 9-oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności pdf 166,2 2019.11.05 203

Pobierz wszystkie dokumenty