Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/22/10/01/2019

"zakup i sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji plazmowej STERRAD 100S , rękawów papierowo-foliowych, papierów, włóknin, wskaźników biologicznych z autoczytnikiem, akcesoriów do czyszczenia, wkładek do tac i koszy narzędziowych"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 148,7 2019.11.04 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 232,5 2019.11.04 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2019.11.04 18
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 40,0 2019.11.04 18
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 289,5 2019.11.04 17
Wzór oferty elektronicznej xls 211,5 2019.11.04 29
Wzór umowy - sukcesywna dostawa doc 195,0 2019.11.04 17
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2019.11.04 15

Pobierz wszystkie dokumenty