Szczegóły ogłoszenia

ZG.270.2.11.2019

"Bieżące utrzymanie i konserwacja dróg leśnych w Leśnictwie Kołczewo w 2019 roku"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 5812,5 2019.10.31 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ_ZG.270.2.11.2019 pdf 9981,0 2019.10.31 23

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z sesji otwarcia ofert pdf 159,8 2019.11.15 20
Załącznik nr 1_Wzór oferty doc 136,0 2019.10.31 26
Załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie dot przesłanek wykluczenia doc 128,0 2019.10.31 22
Załącznik nr 3_Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału doc 130,5 2019.10.31 24
Załącznik nr 4_Wzór zobowiązania oddania do dyspozycji zasobów doc 125,0 2019.10.31 23
Załącznik nr 5_Wykaz robót budowlanych doc 124,5 2019.10.31 25
Załącznik nr 6.1_STWiOR doc 136,0 2019.10.31 24
Załącznik nr 6.2_Krzywa uziarnienia pdf 131,5 2019.10.31 26
Załącznik nr 6.3_Przedmiar robót pdf 165,9 2019.10.31 29
Załącznik nr 7_Wzór umowy doc 194,5 2019.10.31 23
Załącznik nr 8 oświadczenie o przynalezności doc 125,0 2019.10.31 23
Załącznik nr 9_Wykaz Sprzętu doc 126,0 2019.10.31 25

Pobierz wszystkie dokumenty