Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-50/19

" "Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZ nad Matką "

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogloszenie o zamówieniu PDF 911,4 2019.10.31 52

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PDF 30,8 2019.11.06 46

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II pytania i odpowiedzi pdf 439,7 2019.11.07 56
modyfikacja siwz PDF 838,3 2019.11.06 62
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 224,1 2019.11.05 75
powiadomienie o zmianie terminu skladania ofert oraz modyfikacji siwz PDF 49,0 2019.11.06 76
siwz PDF 6988,3 2019.10.31 70
zał. 1 Formularz oferty docx 44,7 2019.10.31 56
zał. nr 2 formularz cenowy xls 194,0 2019.10.31 93
zał. nr 3a Opis przedmiotu zamówienia (pakiet 1) doc 70,0 2019.10.31 55
zał. nr 3b Opis przedmiotu zamówienia (2-49) doc 74,0 2019.10.31 68
zał. nr 4 b wzór umowy (pakiety 2-49) pdf 275,5 2019.10.31 39
zał. nr 4a wzór umowy (pakiet 1) pdf 225,0 2019.10.31 30
zał. nr 5 oświadczenie wykonawcy docx 42,8 2019.10.31 41
zał. nr 6 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 27,8 2019.10.31 35
zał. nr 7 Wykaz usług doc 31,5 2019.10.31 31
zał. nr 8 Wykaz osób doc 40,0 2019.10.31 35
zał. nr 9 do siwz -Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zał nr 3 docx 29,6 2019.10.31 29

Pobierz wszystkie dokumenty