Szczegóły ogłoszenia

NI.270.9.2019

"Konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Karwin w 2019 roku"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 304,0 2019.10.30 442

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ-konserwacja 2019 pdf 517,8 2019.10.30 341

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 330,0 2019.11.14 465
Zał. nr 1-edycja-formularz ofertowy doc 62,5 2019.10.31 440
Zał. nr 1-formularz ofertowy pdf 253,7 2019.10.30 455
Zał. nr 10-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pdf 704,1 2019.10.30 447
Zał. nr 11-przedmiar robót-kosztorys ofertowy pdf 439,0 2019.10.30 440
Zał. nr 12-mapa z lokalizacją dróg do konserwacji pdf 19621,9 2019.10.30 490
Zał. nr 2-edycja-oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z p doc 45,5 2019.10.31 350
Zał. nr 2-oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępow pdf 177,8 2019.10.30 336
Zał. nr 3-edycja-oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udział doc 42,0 2019.10.31 347
Zał. nr 3-oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w pos pdf 167,9 2019.10.30 336
Zał. nr 4-edycja-oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynale doc 40,0 2019.10.31 327
Zał. nr 4-oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności pdf 164,7 2019.10.30 347
Zał. nr 5-edycja-oświadczenie Wykonawcy w sprawie braku podstaw wykluczenia doc 43,0 2019.10.31 343
Zał. nr 5-oświadczenie Wykonawcy w sprawie braku podstaw wykluczenia pdf 171,0 2019.10.30 342
Zał. nr 6-edycja-wykaz robót budowlanych doc 42,5 2019.10.31 338
Zał. nr 6-wykaz robót budowlanych pdf 195,1 2019.10.30 329
Zał. nr 7-edycja-zobowiązanie podmiotu trzeciego o oddaniu Wykonawcy do dysp doc 39,5 2019.10.31 330
Zał. nr 7-zobowiązanie podmiotu trzeciego o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji pdf 183,0 2019.10.30 329
Zał. nr 8-wzór umowy pdf 392,3 2019.10.30 358
Zał. nr 9-dokumentacja techniczna pdf 918,0 2019.10.30 353

Pobierz wszystkie dokumenty