Szczegóły ogłoszenia

NA/P/322/2019

"Uszczelnienie izolacji poziomej ścian wewnętrznych piwnic w DS. ALCHEMIK Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 182,5 2019.10.30 185

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 215,5 2019.10.30 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.10.30 91
Opis przedmiotu zamówienia zip 1747,0 2019.10.30 126
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,5 2019.10.30 89
Wykaz osób doc 35,0 2019.10.30 92
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2019.10.30 95
Wzór oferty na roboty budowlane doc 63,5 2019.10.30 105
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1430,2 2019.10.30 82
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2019.10.30 91

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,3 2019.11.07 96

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2019.11.14 110

Pobierz wszystkie dokumenty