Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-700/19

"Dostawa mebli dla WMN oraz ławek na korytarze dla WIEiT, KC-zp.272-700/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 140,3 2019.10.30 95

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 476,7 2019.10.30 79

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 245,6 2019.10.30 87
espd-request PDF pdf 81,6 2019.10.30 85
JEDZ docx 66,3 2019.10.30 80
Wzór formularza oferty - dostawy docx 32,2 2019.10.30 78
Wzór umowy - dostawy docx 34,9 2019.10.30 75

Pobierz wszystkie dokumenty