Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.20.2019

"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gnojnik "

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 58,2 2019.10.29 53

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 63,1 2019.10.29 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,8 2019.10.29 47
Formularz oferty_ doc 70,0 2019.10.29 61
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 82,0 2019.10.29 38
Projekt umowy pdf 506,8 2019.10.29 56
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pdf 286,7 2019.10.29 63
uchwala_XXXIV_301_17(1) pdf 242,1 2019.10.29 47
uchwala_XXXIV_302_17(7) pdf 818,1 2019.10.29 37
Wykaz pojazdów doc 32,5 2019.10.29 33
Wykaz usług doc 37,0 2019.10.29 34
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,1 2019.10.29 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 167,6 2019.11.07 74

Pobierz wszystkie dokumenty