Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.20.2019

"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gnojnik "

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 58,2 2019.10.29 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 63,1 2019.10.29 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,8 2019.10.29 18
Formularz oferty_ doc 70,0 2019.10.29 24
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 82,0 2019.10.29 10
Projekt umowy pdf 506,8 2019.10.29 20
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pdf 286,7 2019.10.29 24
uchwala_XXXIV_301_17(1) pdf 242,1 2019.10.29 10
uchwala_XXXIV_302_17(7) pdf 818,1 2019.10.29 9
Wykaz pojazdów doc 32,5 2019.10.29 10
Wykaz usług doc 37,0 2019.10.29 10
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,1 2019.10.29 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 167,6 2019.11.07 24

Pobierz wszystkie dokumenty