Szczegóły ogłoszenia

20WSzU-R.ZP.2611.18.2019

"Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie nabiału"

20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,0 2019.10.28 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę doc 52,0 2019.10.28 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,9 2019.10.28 40
Formularz szczegółowy xls 49,5 2019.10.28 55
istotne dla stron postanowienia doc 83,5 2019.10.28 47
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,0 2019.10.28 38
Wzór oferty na dostawy doc 58,5 2019.10.28 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 700,6 2019.11.07 35

Pobierz wszystkie dokumenty