Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/04/10/02/2019

"Zakup i sukcesywna dostawa elektrod kompatybilnych z systemem 3D, zestawów do krioablacji, stymulatorów, kardiowerterów, koszulek (komis)"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2019-OJS207-504018-pl pdf 540,3 2019.10.25 70

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 70,2 2019.11.22 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 420,5 2019.10.25 45

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2019.10.25 58
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,5 2019.10.25 60
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 285,0 2019.10.25 56
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 653,0 2019.10.25 74
wzór umowy - komis z dzierżawą zadania nr 8 i 29 doc 149,5 2019.10.25 67
wzór umowy - komis zadania nr 1-7, 9-28, 30-34 doc 150,0 2019.10.25 61
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych doc 98,5 2019.10.25 56
Załącznik nr 1 do ZADANIA 20 Stymulator DDD o zmniejszonej wielkości docx 18,1 2019.10.25 63
Załącznik nr 1 do ZADANIA 10 ICD DDD z podwyższoną energią defibrylacji docx 18,5 2019.10.25 59
Załącznik nr 1 do ZADANIA 11 ICD DDD z rozbudowanymi funkcjami MRI doc 45,5 2019.10.25 60
Załącznik nr 1 do ZADANIA 13 ICD VVI z rozbudowanymi funkcjami MRI doc 39,0 2019.10.25 50
Załącznik nr 1 do ZADANIA 15 Kardiowerter podskórny docx 17,5 2019.10.25 58
Załącznik nr 1 do ZADANIA 16 Koszulki naczyniowe docx 19,4 2019.10.25 69
Załącznik nr 1 do ZADANIA 17 Koszulki transseptalne docx 18,0 2019.10.25 61
Załącznik nr 1 do ZADANIA 21 Stymulator DDD z zaawansowanym sensorem i aut docx 18,7 2019.10.25 64
Załącznik nr 1 do ZADANIA 22 Stymulator DDD z zaawansowanymi funkcjami proM docx 18,7 2019.10.25 57
Załącznik nr 1 do ZADANIA 23 Stymulator VVI z rozbudowanym pomiarem progu docx 17,9 2019.10.25 49
Załącznik nr 1 do ZADANIA 24 stymulator VVI z rozbudowanymi funkcjami proM docx 18,0 2019.10.25 57
Załącznik nr 1 do ZADANIA 25 System do zamykania uszka lewego przedsionka docx 16,4 2019.10.25 53
Załącznik nr 1 do ZADANIA 26 Zestaw do stymulacji pęczka Hisa docx 16,3 2019.10.25 59
Załącznik nr 1 do ZADANIA 1 CRT-P – z rozbudowanymi funkcjami sensora doc 51,5 2019.10.25 53
Załącznik nr 1 do ZADANIA 12 ICD VVI wydłużona żywotność i zmniejszona wiel docx 18,0 2019.10.25 65
Załącznik nr 1 do ZADANIA 14 ICD z możliwością detekcji sygnału przedsionko docx 19,0 2019.10.25 63
Załącznik nr 1 do ZADANIA 19 Sondy wewnątrzsercowe docx 16,1 2019.10.25 53
Załącznik nr 1 do ZADANIA 2 CRTP ze stymulacją wielopunktową doc 50,0 2019.10.25 51
Załącznik nr 1 do ZADANIA 27 Zestaw do usuwania z pętlami i zestawem do dre doc 39,5 2019.10.25 61
Załącznik nr 1 do ZADANIA 28 Zestawy do usuwania z balonem docx 15,6 2019.10.25 62
Załącznik nr 1 do ZADANIA 29 Zestawy do krioablacji doc 35,5 2019.10.25 56
Załącznik nr 1 do ZADANIA 3 Elektroda czasowa docx 13,2 2019.10.25 52
Załącznik nr 1 do ZADANIA 30 Noże plazmowe doc 29,5 2019.10.25 59
Załącznik nr 1 do ZADANIA 31 CRTD o wydłużonej żywotności i zmniejszonej wie doc 64,0 2019.10.25 54
Załącznik nr 1 do ZADANIA 32 CRTD z rozbudowanymi funkcjami proMRI doc 54,5 2019.10.25 62
Załącznik nr 1 do ZADANIA 33 CRTD z rozbudowanymi funkcjami terapii arytmii doc 59,5 2019.10.25 55
Załącznik nr 1 do ZADANIA 34 CRTD z funkcją optymalizacją AV delay i funkcj doc 57,0 2019.10.25 52
Załącznik nr 1 do ZADANIA 4 Elektrody diagnostyczne doc 55,5 2019.10.25 61
Załącznik nr 1 do ZADANIA 5 Elektrody diagnostyczne+ablacyjne doc 58,5 2019.10.25 58
Załącznik nr 1 do ZADANIA 6 Elektrody RF AFL, chłodzone i niechłodzone, dia docx 21,4 2019.10.25 58
Załącznik nr 1 do ZADANIA 7 Elektrody RF i diagnostyczne wielopłaszczyznow docx 16,4 2019.10.25 61
Załącznik nr 1 do ZADANIA 8 Elektrody współpracujące z systemem 3D docx 26,9 2019.10.25 68
Załącznik nr 1 do ZADANIA 9 ICD DDD wydłużona żywotność i zmniejszona wielk docx 20,1 2019.10.25 54
Załącznik nr1 do ZADANIA 18 Rejestrator zdarzeń docx 18,9 2019.10.25 59
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2019.10.25 55

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 27,5 2019.11.22 46

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 43,5 2019.11.19 56
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ II doc 27,0 2019.11.22 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 140,5 2019.11.29 41
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 24,5 2019.11.22 48
Zmodyfikowany wzór umowy dotyczy zadań nr 8 i 29 doc 171,5 2019.11.22 36

Pobierz wszystkie dokumenty