Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-21/19

"Remont powierzchni nieużywanej szatni i punktu usługowego w kierunku "Strefy studenta" na poziomie parteru w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,9 2019.10.24 213

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 59,3 2019.10.24 87

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja zdjęciowa doc 17144,0 2019.10.24 109
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.10.24 84
opis przedmiotu zamówienia doc 52,0 2019.10.24 105
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2019.10.24 91
Strefa studenta jpg 5922,1 2019.10.24 97
Strefa studenta przedmiar.PRD pdf 75,0 2019.10.24 100
STWiOR doc 120,0 2019.10.24 97
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,6 2019.10.24 87
Wzór umowy na roboty budowlane doc 151,0 2019.10.24 93

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2019.11.14 108

Pobierz wszystkie dokumenty