Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-693/19

"Dostawa projektorów dla WMN oraz WIMiIP"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 30,3 2019.10.24 109

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 71,4 2019.10.24 78

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,7 2019.10.24 99
Espd-request - KC-zp.272-693-19 xml 138,0 2019.10.24 97
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,0 2019.10.24 98
Wzór formularza oferty doc 31,2 2019.10.24 95
Wzór umowy - dostawy doc 31,1 2019.10.24 97

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,1 2019.11.27 88

Pobierz wszystkie dokumenty