Szczegóły ogłoszenia

ZP/32/2019

"Świadczenie usługi sterylizacji sprzętu medycznego wraz z transportem"

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 63,6 2019.10.10 73

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na usługi docx 63,6 2019.10.10 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zalacznik nr 1 - zestawienie asortymentowo-ilościowe. xlsx 294,2 2019.10.10 61
zalacznik nr 2 - Wzór oferty docx 28,7 2019.10.10 60
zalacznik nr 3 -oświadczenie 25a doc 50,5 2019.10.10 68
zalacznik nr 4 - projekt umowy doc 108,0 2019.10.10 65
zalacznik nr 5 - zobowiązanie podmiotów trzecich docx 26,3 2019.10.10 57
zalacznik nr 6 - Wykaz usług docx 24,1 2019.10.10 64
zalacznik nr 7 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 30,1 2019.10.10 62

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,1 2019.10.15 68

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2019.10.18 92
korekta ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty docx 22,4 2019.10.25 54

Pobierz wszystkie dokumenty