Szczegóły ogłoszenia

94/2019

"Przewóz osób hemodializowanych i przewóz sanitarny"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie DzUUE docx 28,3 2019.10.09 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 141,0 2019.10.09 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
DIALIZY OPIS Zadania 1 doc 41,5 2019.10.09 21
DIALIZY OPIS Zadania 2 doc 37,5 2019.10.09 20
DIALIZY OPIS Zadania 3 doc 33,5 2019.10.09 19
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.10.09 17
Formularz Cenowy Transportu xls 57,0 2019.10.09 22
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,0 2019.10.09 17
proj umowy Trans. Dializ 2019 STrans doc 899,0 2019.10.09 19
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,6 2019.10.09 13
Wykaz dostaw lub usług docx 19,5 2019.10.09 17
Wykaz osób xls 29,0 2019.10.09 16
Wykaz pojazdów, formularz oceny Zał. 7 xls 28,0 2019.10.09 18
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 72,0 2019.10.09 23
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2019.10.09 15

Pobierz wszystkie dokumenty