Szczegóły ogłoszenia

109/2019

"dostawy sukcesywne implantów ortopedycznych i materiałów do zabezpieczenia złamań"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie docx 71,8 2019.10.09 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 83,4 2019.10.09 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.10.09 23
formularz cenowy xlsx 80,0 2019.10.09 84
formularz cenowy szczegółowy xlsx 18,9 2019.10.09 82
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,8 2019.10.09 22
projekt umowy doc 844,5 2019.10.09 22
projekt umowy przechowania doc 1059,5 2019.10.09 23
projekt umowy użyczenia doc 38,5 2019.10.09 21
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 24,5 2019.10.09 22
umowa użyczenia - załacznik 2 doc 24,5 2019.10.09 21
Wykaz dostaw doc 34,0 2019.10.09 23
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 40,5 2019.10.09 24
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2019.10.09 22

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,6 2019.10.23 6

Pobierz wszystkie dokumenty