Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-638/19

"świadczenie prac porządkowych, pielęgnacyjnych oraz zimowego utrzymania terenów kampusu AGH - KC-zp.272-638/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 139,5 2019.10.09 135

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 68,3 2019.10.09 108

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 72,9 2019.10.09 110
Wykaz zrealizowanych usług doc 33,5 2019.10.09 106
Wzór formularza oferty - usługi doc 46,5 2019.10.09 118
Wzór umowy - usługi doc 99,5 2019.10.09 105

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 270,8 2019.11.07 75
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 269,2 2019.10.28 102

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 126,8 2019.10.09 112
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 212,1 2019.11.07 108
Informacja z otwarcia ofert doc 22,1 2019.11.14 88
Ogłoszenie zmian pdf 69,8 2019.11.12 81
Oświadczenie -grupa kapitałowa docx 21,6 2019.11.14 75
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 268,7 2019.11.12 95

Pobierz wszystkie dokumenty