Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-600/19

"sukcesywna dostawa niszczarek dla potrzeb AGH - KC-zp. 272-600/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 130,0 2019.10.09 85

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 71,7 2019.11.08 53

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 117,7 2019.10.09 79

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2019.11.29 37
JEDZ docx 79,0 2019.10.09 75
NOWY Wzór formularza oferty docx 70,6 2019.11.08 52
POPRAWIONY NOWY Wzór formularza oferty docx 71,3 2019.11.15 50
Wzór formularza oferty doc 72,9 2019.10.09 86
Wzór umowy - dostawy docx 40,0 2019.10.09 86

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ i zmiana SIWZ doc 233,7 2019.11.08 54
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ i zmiana SIWZ nr 2 doc 298,6 2019.11.15 83

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,6 2019.10.09 88
Informacja z otwarcia ofert doc 21,6 2019.11.29 58
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 269,2 2019.11.08 72

Pobierz wszystkie dokumenty