Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/04/09/01/2019

"usługa serwisowa sprzętu produkcji Varian Medical Systems zainstalowanego w CSK MSWiA w Warszawie"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 120,0 2019.10.08 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 236,5 2019.10.08 60

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2019.10.08 40
Harmonogram dostaw źródeł promieniotwórczych Ir-192_4 lata doc 56,0 2019.10.08 39
Harmonogram płatności_4 lata doc 115,5 2019.10.08 67
Harmonogram wykonania przeglądów_4 lata doc 54,5 2019.10.08 40
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,5 2019.10.08 38
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 288,0 2019.10.08 35
Pierwsza pomoc_4 lata doc 21,5 2019.10.08 41
Protokół wykonania aktualizacji_4 lata doc 35,0 2019.10.08 37
Szczegółowy opis zamówienia_4 lata doc 62,0 2019.10.08 40
Umowa powierzenia danych_4 lata docx 31,7 2019.10.08 40
Wykaz czynności konserwacyjnych_4 lata doc 22,5 2019.10.08 37
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 58,5 2019.10.08 36
Wzór umowy doc 137,0 2019.10.08 45
Zakres sprzętu objętego umową_4 lata doc 55,5 2019.10.08 36
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2019.10.08 37

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie do odpowiedzi napytania z dnia 29.102019 doc 36,0 2019.10.31 13

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 102,5 2019.10.29 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Harmonogram wykonania przeglądów_4 lata_29_10_19 doc 53,0 2019.10.29 33
Informacja z otwarcia ofert doc 34,5 2019.11.08 8
Szczegółowy opis zamówienia_4 lata_29_10_19 doc 63,0 2019.10.29 16
Szczegółowy opis zamówienia_4 lata_30_10_19 doc 67,0 2019.10.31 32
Wzór umowy-1_29_10_19 doc 156,5 2019.10.29 15
Wzór umowy-1_30_10_19 doc 161,5 2019.10.31 38
Zakres sprzętu objętego umową_4 lata-1_29_10_19 doc 53,0 2019.10.29 21

Pobierz wszystkie dokumenty