Szczegóły ogłoszenia

NA/P/311/2019

"Roboty remontowe pomieszczeń Radia Centrum w Domu Studenckim "Ikar" Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 52,3 2019.10.07 74

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 74,0 2019.10.07 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.10.07 16
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2019.10.07 17
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2965,8 2019.10.07 47
Wykaz osób doc 19,6 2019.10.07 15
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2019.10.07 20
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,0 2019.10.07 16
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1293,1 2019.10.07 21
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.10.07 16

Pobierz wszystkie dokumenty