Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-33/19

"Sukcesywna dostawa sprzętu i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 124,7 2019.10.07 299

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 67,7 2019.10.30 60
Informacja o zmianach (procedura pełna)_II pdf 67,7 2019.11.05 64

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 53,7 2019.10.07 104

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.10.07 75
Formularz oferty i formularz cenowy docx 27,3 2019.10.07 93
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 100,3 2019.10.07 76
protokół odbioru docx 18,0 2019.10.07 73
Wzór umowy na dostawy docx 38,0 2019.10.07 80
Załącznik - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 667,2 2019.10.07 154
Załącznik - Tabela Parametrów Technicznych docx 116,2 2019.10.07 103

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,3 2019.10.11 78
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_II doc 25,4 2019.10.30 58
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_III doc 21,9 2019.11.05 58

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2019.11.21 62

Pobierz wszystkie dokumenty