Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-33/19

"Sukcesywna dostawa sprzętu i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 124,7 2019.10.07 71

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 53,7 2019.10.07 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.10.07 17
Formularz oferty i formularz cenowy docx 27,9 2019.10.07 26
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 100,3 2019.10.07 19
protokół odbioru docx 18,0 2019.10.07 19
Wzór umowy na dostawy docx 38,3 2019.10.07 19
Załącznik - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 1346,0 2019.10.07 56
Załącznik - Tabela Parametrów Technicznych docx 116,9 2019.10.07 24

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,3 2019.10.11 7

Pobierz wszystkie dokumenty