Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-37/19

"Dostawa urządzeń mobilnych współpracujących z IoT dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości" "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 127,5 2019.10.02 126

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 578,8 2019.10.02 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 544,3 2019.10.02 33
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 100,3 2019.10.02 31
Wzór oferty docx 115,3 2019.10.02 35
Wzór protokołu odbioru docx 105,7 2019.10.02 31
Wzór umowy docx 118,3 2019.10.02 31

Pobierz wszystkie dokumenty