Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-616/19

"wykonanie, dostawę i montaż mebli i wyposażenia dla WGGiOŚ – KGOiG, KC-zp.272-616/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 128,4 2019.10.01 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 176,0 2019.10.01 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 245,7 2019.10.01 27
espd-request pdf pdf 81,6 2019.10.01 28
JEDZ docx 61,8 2019.10.01 29
Wzór formularza oferty docx 32,4 2019.10.01 29
Wzór umowy - dostawy docx 35,2 2019.10.01 27
Załącznik nr 4 - specyfikacja techniczna docx 2370,1 2019.10.01 56

Pobierz wszystkie dokumenty