Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-63/19

"Dostawa, instalacja i uruchomienie głowicy liniowej SML44 do aparatu ARIETTA 850 szt. 1"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,3 2019.09.30 108

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - procedura uproszczona doc 105,1 2019.09.30 68

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej zał. nr 4 doc 25,6 2019.09.30 72
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału zał. nr 2 doc 23,9 2019.09.30 56
Wzór oferty zał. nr 1 doc 26,3 2019.09.30 63
Wzór umowy zał. nr 3 docx 29,7 2019.09.30 71

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Protokol z otwarcia ofert doc 20,3 2019.10.08 62

Pobierz wszystkie dokumenty