Szczegóły ogłoszenia

ZP.NPR.271.2.2019

"DOSTAWA AMBULANSU TYPU C WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA POTRZEB POGOTOWIA RATUNKOWEGO W NIEPOŁOMICACH. "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 50,6 2019.09.27 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 53,9 2019.09.27 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,3 2019.09.27 21
Form. ofertowy doc 57,5 2019.09.27 22
Formularz Parametrów Punktowanych docx 18,0 2019.09.27 27
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 28,5 2019.09.27 22
Projekt umowy docx 23,8 2019.09.27 25
Specyfikacja Ambulansu typu C docx 15,9 2019.09.27 31
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,4 2019.09.27 20

Pobierz wszystkie dokumenty