Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-605/19

"skład komputerowy, łamanie i druk periodyku Akademii Górniczo-Hutniczej Vivat Akademia nr 21, 22, 23 i 24 - KC-zp.272-605/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 28,1 2019.09.27 102

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 70,1 2019.09.27 68

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,4 2019.10.29 58
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia doc 220,0 2019.09.27 83
Wzór formularza oferty - usługi doc 45,5 2019.09.27 83
Wzór umowy - usługi doc 79,5 2019.09.27 80

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (1) xml 126,5 2019.09.27 85
Informacja z otwarcia ofert doc 23,2 2019.10.29 64

Pobierz wszystkie dokumenty