Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-599/19

"Dostawa 2 szt. drukarek 3D pracujących w technologii FDM wraz z systemem wieloekstruderowym dla WIMiR"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 39,6 2019.09.27 65

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 63,5 2019.09.27 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2019.09.27 62
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,1 2019.09.27 64
Wzór formularza oferty doc 29,8 2019.09.27 64
Wzór umowy - dostawy doc 31,9 2019.09.27 59

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2019.10.07 63

Pobierz wszystkie dokumenty