Szczegóły ogłoszenia

I / 8 / 2019

"Przebudowa drogi powiatowej nr 5501P Rawicz - Dębno Polskie (ul. Rawicka) w miejscowości Dębno Polskie"

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP html 210,3 2019.09.27 119

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 587,0 2019.09.27 98

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
D-05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa wiażąca pdf 552,2 2019.10.04 111
decyzja na wycinkę drzew pdf 1582,6 2019.10.01 125
Dokumentacja projektowa całość pdf 6848,9 2019.09.27 146
KO Dębno Polskie pdf 253,9 2019.09.27 149
KO Dębno Polskie_042019 pdf 256,3 2019.10.01 131
projekt całość pdf 8238,9 2019.10.01 138
Przedmiar pdf 267,4 2019.09.27 132
Przedmiar_042019 pdf 272,2 2019.10.01 128
PSOR Dębno Polskie CAŁÓŚĆ pdf 5396,8 2019.09.27 138
PSOR Dębno Polskie PDF pdf 5405,6 2019.10.01 123
SST całość Dębno Polskie pdf 10447,1 2019.09.27 168
zał. nr 1 oferta doc 61,0 2019.09.27 122
zał. nr 2 Oswiadczenie o spełnianiu warunków docx 19,6 2019.09.27 117
zał. nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków doc 56,5 2019.09.27 118
zał. nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 50,5 2019.09.27 113
zał. nr 5 wykaz robót budowlanych doc 39,5 2019.09.27 124
zał. nr 6 Zobowiązanie podmiotów trzecich doc 40,0 2019.09.27 125
zał. nr 7 projekt umowy pdf 723,7 2019.09.27 129

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,7 2019.10.01 125
Powiadomienie o zmianach w SIWZ nr 2 docx 27,1 2019.10.01 127

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania nr 2 docx 22,4 2019.10.04 122
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,9 2019.10.01 125
Odpowiedź na zapytanie nr 3 docx 23,7 2019.10.04 130

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,6 2019.10.15 148

Pobierz wszystkie dokumenty