Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-630/19

"Wyłonienie dostawcy generatora elektrycznego -KC-zp.272-630/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 50,7 2019.09.26 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 103,8 2019.09.26 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 67,5 2019.09.26 20
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 72,1 2019.09.26 22
Wzór formularza oferty doc 70,4 2019.09.26 22
Wzór umowy doc 115,5 2019.09.26 20

Pobierz wszystkie dokumenty