Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-608/19

"Dostawa 3 szt. komputerów przenośnych oraz 1 szt stacji roboczej dla WIMiR"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 30,6 2019.09.26 101

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 74,5 2019.09.26 97

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2019.09.26 103
Eespd-request - KC-zp.272-608-19 xml 138,0 2019.09.26 101
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,2 2019.09.26 87
Wzór formularza oferty doc 30,7 2019.09.26 99
Wzór umowy - dostawy doc 32,2 2019.09.26 95

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,2 2019.10.29 75

Pobierz wszystkie dokumenty