Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-622/19

"prenumeratę czasopism zagranicznych na 2020 rok dla BG - KC-zp.272-622/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 129,1 2019.09.25 44

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 61,4 2019.09.25 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia dot 76,0 2019.09.25 36
Szczegółowa specyfikacja cenowa doc 38,2 2019.09.25 38
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 21,6 2019.09.25 35
Wzór formularza oferty - dostawy doc 25,9 2019.09.25 36
Wzór umowy - dostawy doc 33,0 2019.09.25 39
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego doc 22,3 2019.09.25 36

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 270,2 2019.10.04 32

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 271,9 2019.10.04 31
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 2 - zmiany SIWZ 1 doc 272,8 2019.10.18 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request 622 xml 126,4 2019.09.25 40
Nowa obowiązująca szczegółowa specyfikacja cenowa - załącznik nr 4b docx 41,5 2019.10.04 32
NOWY wzór umowy - załącznik 3a docx 28,1 2019.10.18 8
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 91,9 2019.10.09 24

Pobierz wszystkie dokumenty