Szczegóły ogłoszenia

PN/OD/6/19

"Dostawa odczynników i testów do badań diagnostyki laboratoryjnej."

Szpital Specjalistyczny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 43,9 2019.09.24 133

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 21,4 2019.09.27 148

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 56,9 2019.09.24 98

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.09.24 133
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2019.09.24 130
Szczegółowy opis zamówienia doc 706,0 2019.09.24 192
Wzór oferty na dostawy doc 24,3 2019.09.24 119
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 29,5 2019.09.24 116

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 561,5 2019.10.01 147

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 24,8 2019.10.04 133

Pobierz wszystkie dokumenty