Szczegóły ogłoszenia

ZP/4741/D/19

"Dostawa książek na potrzeby projektu UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmaówieniu nr 599493 docx 104,5 2019.09.19 44

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ_4741_D_19 doc 345,5 2019.09.19 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 446,5 2019.09.19 44
Załącznik nr 2a - Formularz cenowy część 1 xlsx 91,7 2019.09.19 78
Załącznik nr 2b - Formularz cenowy część 2 doc 229,0 2019.09.19 47
Załącznik nr 3 - Oświadczenia Wykonawca docx 28,2 2019.09.19 37
Załącznik nr 3a - Oświadczenia o podwykonawcach docx 27,4 2019.09.19 33
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy część 1-2 doc 248,0 2019.09.19 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 107,5 2019.10.03 43
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 99,0 2019.10.03 32

Pobierz wszystkie dokumenty