Szczegóły ogłoszenia

ZP/23/2019

"Dostawa worków przemysłowych na potrzeby pracowni żywienia pozajelitowego wraz z dzierżawą loży laminarnej. "

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 121,1 2019.09.19 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 61,4 2019.09.19 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,3 2019.09.19 38
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 145,0 2019.09.19 39
Oświadczenie Wykonawcy dot. dopuszczenie do obrotu docx 14,6 2019.09.19 38
Projekt umowy załącznik nr 4 A do SIWZ docx 29,2 2019.09.19 39
projekt umowy załącznik nr 4 do SIWZ docx 38,5 2019.09.19 39
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 98,5 2019.09.19 39

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 93,5 2019.10.08 19
Wzór oferty XLS -_modyfikacja1 xls 114,5 2019.10.08 22

Pobierz wszystkie dokumenty