Szczegóły ogłoszenia

ZP/23/2019

"Dostawa worków przemysłowych na potrzeby pracowni żywienia pozajelitowego wraz z dzierżawą loży laminarnej. "

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 121,1 2019.09.19 101

Wyniki częściowe

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_ZP_23 pdf 70,4 2019.11.18 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 61,8 2019.09.19 63

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,3 2019.09.19 87
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 145,0 2019.09.19 83
Oświadczenie Wykonawcy dot. dopuszczenie do obrotu docx 14,6 2019.09.19 86
Projekt umowy załącznik nr 4 A do SIWZ docx 29,2 2019.09.19 84
projekt umowy załącznik nr 4 do SIWZ docx 38,5 2019.09.19 85
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 98,5 2019.09.19 95

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert odt 21,7 2019.11.19 58
JEDZ modyfikacja xml 126,5 2019.10.31 72
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 docx 25,5 2019.10.31 75
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 93,5 2019.10.08 80
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2 pdf 101,6 2019.10.31 70
Wzór oferty XLS -_modyfikacja1 xls 114,5 2019.10.08 100

Pobierz wszystkie dokumenty