Szczegóły ogłoszenia

ZP/24/2019

"Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego "

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 123,4 2019.09.17 87

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 22,1 2019.10.18 45

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 60,1 2019.09.17 174

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2019.09.17 62
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 146,9 2019.09.17 72
Oświadczenie Wykonawcy dot. dopuszczenie do obrotu - załącznik nr 5 docx 15,0 2019.09.17 64
Umowa wzór - załącznik nr 4 doc 58,5 2019.09.17 73
Wzór oferty XLS xls 436,0 2019.09.17 219

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o korekcie wzoru oferty doc 19,7 2019.11.06 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 25,1 2019.11.14 8
JEDZ zmiana2 xml 127,7 2019.10.23 44
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ docx 37,9 2019.10.23 78
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 152,3 2019.10.23 65
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. docx 29,6 2019.09.17 71
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 18,8 2019.10.18 128
Umowa wzór - załącznik nr 4-1 doc 58,5 2019.10.23 32
Wzór oferty XLS_zmiana xls 436,5 2019.11.06 49

Pobierz wszystkie dokumenty