Szczegóły ogłoszenia

SA.270.1.12.2019

"Rozbiórka budynku gospodarczego - stodoły w Poddyminie, nr inw. 180/00229, dz. ew. 454/8, obręb Zalesie, gmina Police."

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 130,6 2019.09.11 74

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pdf 353,0 2019.09.11 50
Załącznik nr 2 - Oświadczenie pdf 191,6 2019.09.11 80
Załącznik nr 3 - Wzór umowy rozbiórka budynku gospodarczego pdf 234,6 2019.09.11 51
Załącznik nr 4 - Dokumentacja fotograficzna - stodoła zip 10399,7 2019.09.11 91
Załącznik nr 5 - Przedmiar robót rozbiórka stodoły pdf 279,8 2019.09.11 53

Pobierz wszystkie dokumenty