Szczegóły ogłoszenia

ZG.270.2.7.2019

""Budowa drewnianej wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz montaż zakupionych tablic w rezerwacie przyrody Łuniewo - II postępowanie" "

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu_ZG.270.2.7.2019 pdf 897,0 2019.09.11 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ_ZG.270.2.7.2019 pdf 14058,8 2019.09.11 29

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
10.1_Pozwolenie na budowę pdf 1567,3 2019.09.11 50
10.2_Projekt budowlany pdf 5794,7 2019.09.11 49
10.3_Projekt wykonawczy pdf 7026,3 2019.09.11 57
10.4_STWiOR pdf 1642,7 2019.09.11 61
10.5_Badania geotechniczne pdf 1430,7 2019.09.11 52
10.6_Przedmiar robót pdf 1603,8 2019.09.11 48
10.7_Mapa-Lokalizacja tablic tif 8281,9 2019.09.11 50
10.8_Mapa-Lokalzacja tablic tif 8289,0 2019.09.11 47
Załącznik nr 10_Dokumentacja techniczna doc 3808,5 2019.09.11 56
Załącznik nr 1_Wzór_Formularz oferty doc 232,0 2019.09.11 48
Załącznik nr 2_Wzór_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia doc 206,0 2019.09.11 52
Załącznik nr 3_Wzór_Oświadczenie o spełnieniu warunków doc 207,0 2019.09.11 49
Załącznik nr 4_Wzór_Zobowiązanie oddania do dyspozycji zasobów doc 200,0 2019.09.11 52
Załącznik nr 5_Wykaz wykonanych robót budowlanych doc 199,5 2019.09.11 60
Załącznik nr 6_Wykaz osób doc 205,0 2019.09.11 49
Załącznik nr 7_Wzór umowy doc 393,5 2019.09.11 54
Załącznik nr 8_Wzór_Oświadczenie o przynależności lub braku doc 201,0 2019.09.11 50
Załącznik nr 9 _Wzór_Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia doc 200,5 2019.09.11 51

Pobierz wszystkie dokumenty