Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-612/19

"sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową budynku dla WFiIS AGH w Krakowie - KC-zp.272-612/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 36,3 2019.09.11 71

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 97,3 2019.09.17 59

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 77,4 2019.09.11 94

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,6 2019.09.11 69
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 52,0 2019.09.11 65
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 45,5 2019.09.11 69
Wykaz osób i podmiotów odpowiedzialnych za realizację zamówienia doc 23,8 2019.09.11 64
Wzór formularza oferty doc 38,5 2019.09.11 76
wzór umowy doc 138,5 2019.09.11 65
wzór Wykaz osób doc 40,0 2019.09.11 66
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,6 2019.09.11 59

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 269,9 2019.09.17 85

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,1 2019.09.20 108
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 267,1 2019.09.17 78

Pobierz wszystkie dokumenty