Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/23/08/02/2019

"zakup i sukcesywna dostawa mikrosfer"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 138,3 2019.09.10 66

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie ogłoszenia pdf 71,3 2019.09.11 50

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 247,5 2019.09.10 92

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,0 2019.09.10 51
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,5 2019.09.10 52
Jednolity europejski dokument zamówienia_1 doc 275,5 2019.09.10 51
Oświadczenie dot. dopuszczenia do obrotu doc 31,5 2019.09.10 56
Wzór oferty xls 96,5 2019.09.10 80
wzór umowy doc 194,5 2019.09.10 53
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2019.09.10 56

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 40,0 2019.09.26 42
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ cz 2. doc 39,0 2019.10.10 70

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 41,0 2019.10.17 44

Pobierz wszystkie dokumenty