Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-475/19

"Dostawa urządzeń drukujących wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla potrzeb AGH, KC-zp.272-475/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 131,1 2019.09.10 94

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 66,9 2019.10.07 67

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 66,6 2019.09.10 115

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 35,5 2019.10.21 58
espd-request xml 245,7 2019.09.10 86
espd-request pdf pdf 81,5 2019.09.10 88
JEDZ docx 62,7 2019.09.10 81
NOWY opis przedmiotu zamówienia docx 28,5 2019.10.04 82
Wzór formularza oferty docx 27,0 2019.09.10 83
Wzór umowy docx 31,7 2019.09.10 91
Załącznik nr 4 kalkulacja 2019 docx 36,9 2019.09.10 100

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 344,5 2019.10.04 74

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 38,0 2019.10.21 60
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 278,0 2019.10.07 77

Pobierz wszystkie dokumenty