Szczegóły ogłoszenia

ZP/19/2019

"Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych i sterylnych kompletów operacyjnych wraz depozytem "

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie pdf 206,5 2019.09.09 42

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zmiana_ogłoszenia pdf 71,1 2019.10.04 33
zmiana_ogłoszenia_2 pdf 113,5 2019.10.09 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 65,7 2019.09.09 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 1 - formularz asortymentowo-cenowy ods 19,8 2019.09.09 64
zał. nr 1 - formularz asortymentowo-cenowy_ostateczny ods 19,8 2019.10.17 31
zał. nr 2 - JEDZ xml 126,7 2019.09.09 48
zał. nr 3 - umowa doc 96,5 2019.09.09 40
zał. nr 4 - dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 29,8 2019.09.09 45
zał. nr 5 - zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbęd docx 26,1 2019.09.09 40
zał. nr 6 - wykaz dostaw docx 23,6 2019.09.09 45

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
pytania 7z 63,6 2019.10.09 29

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,9 2019.10.25 30

Pobierz wszystkie dokumenty