Szczegóły ogłoszenia

ZOZ.DZP.271.2.IX.2019

"DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH"

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 143,5 2019.09.05 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
10.09.2019 ODPOWIEDZI ZOZ.DZP.271.2.IX.2019 doc 82,5 2019.09.10 47
13.09.2019 r. Zestawienie z otwarcia ofert xls 20,0 2019.09.13 45
SIWZ doc 208,5 2019.09.05 65
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy doc 76,0 2019.09.05 52
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy xls 144,5 2019.09.05 78
Załącznik nr 3 do SIWZ- Oświadczenie doc 50,0 2019.09.05 48
Załącznik nr 4 do SIWZ - Ośw. o grupie kapitałowej doc 34,5 2019.09.05 35
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. przedmiotu zamówienia doc 56,5 2019.09.05 53
Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy doc 69,5 2019.09.05 45

Pobierz wszystkie dokumenty