Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-555/19

"dostawa przełączników sieciowych - 25 szt. - KC-zp.272-555/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 27,3 2019.09.04 116

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 73,5 2019.09.04 153

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,2 2019.09.04 76
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 75,4 2019.09.04 70
Wzór formularza oferty - dostawy doc 29,7 2019.09.04 89
Wzór umowy - dostawy doc 34,6 2019.09.04 77

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 268,5 2019.09.25 77

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 267,1 2019.09.10 91
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_2 doc 273,2 2019.09.25 84
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_3 doc 269,5 2019.09.27 77

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 126,3 2019.09.04 81
Informacja z otwarcia ofert doc 21,2 2019.10.07 72
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia doc 220,0 2019.09.04 74
NOWY OBOWIĄZUJĄCY WZÓR UMOWY 555 docx 35,0 2019.09.25 71
Odwołanie 16_09_2019 pdf 5682,4 2019.09.17 114
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_1 docx 230,8 2019.11.08 18
Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania TELEMEDIA doc 212,9 2019.09.17 88

Pobierz wszystkie dokumenty