Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-570/19

"Dostawa 12 szt. ergonomicznych foteli biurowych dla WIMiR"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,7 2019.09.02 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 65,6 2019.09.02 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2019.10.02 18
Espd-request - KC-zp.272-570-19 xml 138,1 2019.09.02 36
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,0 2019.09.02 33
Wzór formularza oferty doc 28,7 2019.09.02 34
Wzór umowy - dostawy doc 35,7 2019.09.02 31

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,2 2019.10.02 18

Pobierz wszystkie dokumenty