Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-560/19

"dostawa i montaż mebli oraz drobnego wyposażenia dla pom. nr 11, 11a i 12 dla potrzeb Pionu Kształcenia w paw. A-3 AGH w Krakowie - KC-zp.272-560/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 27,8 2019.08.30 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 65,4 2019.08.30 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ doc 78,5 2019.08.30 22
Opis techniczny elementów dostawy - załącznik 1b docx 26,6 2019.08.30 50
Szczegółowa kalkulacja cenowa - załącznik nr 1a xls 54,0 2019.08.30 40
Wzór formularza oferty - dostawy doc 28,5 2019.08.30 22
Wzór umowy - dostawy doc 38,0 2019.08.30 23

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 doc 269,8 2019.09.11 9
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 - zmiany SIWZ 1 doc 270,5 2019.09.11 9

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,9 2019.08.30 22

Pobierz wszystkie dokumenty