Szczegóły ogłoszenia

I / 6 / 2019

"Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego"

Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP html 217,5 2019.08.27 67

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zmiana ogłoszenia docx 19,8 2019.08.28 43
zmiana ogłoszenia druga docx 59,6 2019.09.09 22
zmiana SIWZ druga docx 349,8 2019.09.09 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 885,9 2019.08.27 63

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Przedmiar DR ETAP I pdf 247,8 2019.09.11 11
Przedmiar DR ETAP III pdf 244,4 2019.09.11 5
Przedmiar DR ETAP IV pdf 258,5 2019.09.11 6
Przedmiar DR ETAP IX pdf 252,0 2019.09.11 4
Przedmiar DR ETAP V pdf 264,7 2019.09.11 6
Przedmiar DR ETAP VI ŚCIEŻKA pdf 250,3 2019.09.11 1
Przedmiar DR ETAP VII pdf 252,5 2019.09.11 6
Przedmiar DR ETAP VIII pdf 247,2 2019.09.11 6
PRZEDMIAR INFOKIOSKI OSWIETLENIE LED pdf 183,6 2019.09.11 8
Przedmiar KD ETAP I pdf 243,1 2019.09.11 12
Przedmiar KD ETAP IV pdf 207,5 2019.09.11 5
Przedmiar KD ETAP IX pdf 227,2 2019.09.11 6
Przedmiar KD ETAP V pdf 231,7 2019.09.11 5
Przedmiar KD ETAP VI pdf 218,1 2019.09.11 8
Przedmiar KD ETAP VII pdf 231,6 2019.09.11 5
Przedmiar KD ETAP VIII pdf 231,0 2019.09.11 5
PRZEDMIAR KŁADKA pdf 246,2 2019.09.11 8
PRZEDMIAR MIASTO RAWICZ pdf 196,5 2019.09.11 6
PRZEDMIAR RONDO pdf 191,4 2019.09.11 6
rys. 2 str. 28 pdf 2573,7 2019.08.27 55
rys. 3 str. 29 pdf 6173,4 2019.08.27 46
rys. 4 str. 30 pdf 468,7 2019.08.27 42
rys. 5str 31 pdf 384,9 2019.08.27 43
Rys.nr 1 Plan orientacyjny pdf 459,1 2019.08.27 52
Rys.nr 2 - plan sytuacyjny z proponowanym ruchem rowerowym pdf 7523,3 2019.08.27 54
Rys.nr 2a - plan sytuacyjny z proponowanym ruchem rowerowym pdf 578,0 2019.08.27 44
Rys.nr 2b - plan sytuacyjny z proponowanym ruchem rowerowym pdf 353,8 2019.08.27 36
Rys.nr 3 - stan_istniejący_Rawicz_oznakowanie_ulic pdf 4368,6 2019.08.27 33
str. 1 pdf 276,7 2019.08.27 37
str. 11 - 20 pdf 3809,7 2019.08.27 35
str. 2 - 10 pdf 2521,9 2019.08.27 32
str. 21 - 27 pdf 1675,6 2019.08.27 33
str. 32 - 40 pdf 2445,6 2019.08.27 32
str. 41 - 48 pdf 2290,4 2019.08.27 36
Zał. nr 1 oferta pdf 240,0 2019.08.27 46
Zał. nr 10 do SIWZ - Opis Techniczny, BIOZ pdf 91,4 2019.08.27 45
Zał. nr 10 do SIWZ - plan sytuacyjny pdf 5066,9 2019.08.27 42
Zał. nr 2 do SIWZ - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków pdf 466,2 2019.08.27 34
Zał. nr 3 do SIWZ wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia pdf 488,1 2019.08.27 39
Zał. nr 4 do SIWZ - wzór zobowiązania pdf 347,0 2019.08.27 38
Zał. nr 5 do SIWZ - osświadczenie dot. grupy kapitałowej pdf 572,1 2019.08.27 35
Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy pdf 702,5 2019.08.27 40
Zał. nr 7 do SIWZ - PFU pdf 2383,3 2019.08.27 44
Zał. nr 8 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - infokioski i wiaty na rower pdf 400,9 2019.08.27 42
Załącznik nr 1 do PFU pdf 13282,8 2019.08.27 36
Załącznik nr 11 do SIWZ plan orientacyjny wyłączenie Szymanowo pdf 233,0 2019.08.27 36
Załącznik nr 12 do SIWZ - koncepcja skrzyżowanie Wały Powstańców - Kamińskie pdf 2863,3 2019.08.27 37
Załącznik nr 2 do PFU pdf 59546,4 2019.08.27 44
Załącznik nr 4 do PFU pdf 10046,5 2019.08.27 54

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zmiana SIWZ docx 352,0 2019.08.28 54

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
odpowiedź na zapytanie 1 i 2 docx 844,2 2019.09.09 30
odpowiedź na zapytanie 3,4,5 docx 845,5 2019.09.11 13

Pobierz wszystkie dokumenty