Szczegóły ogłoszenia

I / 6 / 2019

"Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego. "

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP html 217,5 2019.08.27 169

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zmiana ogłoszenia docx 19,8 2019.08.28 138
zmiana ogłoszenia druga docx 59,6 2019.09.09 151
zmiana SIWZ druga docx 349,8 2019.09.09 156

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 885,9 2019.08.27 136

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Przedmiar DR ETAP I pdf 247,8 2019.09.11 133
Przedmiar DR ETAP III pdf 244,4 2019.09.11 113
Przedmiar DR ETAP IV pdf 258,5 2019.09.11 117
Przedmiar DR ETAP IX pdf 252,0 2019.09.11 128
Przedmiar DR ETAP V pdf 264,7 2019.09.11 127
Przedmiar DR ETAP VI ŚCIEŻKA pdf 250,3 2019.09.11 113
Przedmiar DR ETAP VII pdf 252,5 2019.09.11 114
Przedmiar DR ETAP VIII pdf 247,2 2019.09.11 123
PRZEDMIAR INFOKIOSKI OSWIETLENIE LED pdf 183,6 2019.09.11 116
Przedmiar KD ETAP I pdf 243,1 2019.09.11 123
Przedmiar KD ETAP IV pdf 207,5 2019.09.11 108
Przedmiar KD ETAP IX pdf 227,2 2019.09.11 127
Przedmiar KD ETAP V pdf 231,7 2019.09.11 122
Przedmiar KD ETAP VI pdf 218,1 2019.09.11 118
Przedmiar KD ETAP VII pdf 231,6 2019.09.11 113
Przedmiar KD ETAP VIII pdf 231,0 2019.09.11 120
PRZEDMIAR KŁADKA pdf 246,2 2019.09.11 123
PRZEDMIAR MIASTO RAWICZ pdf 196,5 2019.09.11 117
PRZEDMIAR RONDO pdf 191,4 2019.09.11 126
rys. 2 str. 28 pdf 2573,7 2019.08.27 156
rys. 3 str. 29 pdf 6173,4 2019.08.27 147
rys. 4 str. 30 pdf 468,7 2019.08.27 131
rys. 5str 31 pdf 384,9 2019.08.27 131
Rys.nr 1 Plan orientacyjny pdf 459,1 2019.08.27 170
Rys.nr 2 - plan sytuacyjny z proponowanym ruchem rowerowym pdf 7523,3 2019.08.27 158
Rys.nr 2a - plan sytuacyjny z proponowanym ruchem rowerowym pdf 578,0 2019.08.27 136
Rys.nr 2b - plan sytuacyjny z proponowanym ruchem rowerowym pdf 353,8 2019.08.27 140
Rys.nr 3 - stan_istniejący_Rawicz_oznakowanie_ulic pdf 4368,6 2019.08.27 121
str. 1 pdf 276,7 2019.08.27 136
str. 11 - 20 pdf 3809,7 2019.08.27 130
str. 2 - 10 pdf 2521,9 2019.08.27 132
str. 21 - 27 pdf 1675,6 2019.08.27 125
str. 32 - 40 pdf 2445,6 2019.08.27 125
str. 41 - 48 pdf 2290,4 2019.08.27 123
Zał. nr 1 oferta pdf 240,0 2019.08.27 154
Zał. nr 10 do SIWZ - Opis Techniczny, BIOZ pdf 91,4 2019.08.27 143
Zał. nr 10 do SIWZ - plan sytuacyjny pdf 5066,9 2019.08.27 148
Zał. nr 2 do SIWZ - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków pdf 466,2 2019.08.27 140
Zał. nr 3 do SIWZ wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia pdf 488,1 2019.08.27 133
Zał. nr 4 do SIWZ - wzór zobowiązania pdf 347,0 2019.08.27 135
Zał. nr 5 do SIWZ - osświadczenie dot. grupy kapitałowej pdf 572,1 2019.08.27 131
Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy pdf 702,5 2019.08.27 103
Zał. nr 7 do SIWZ - PFU pdf 2383,3 2019.08.27 139
Zał. nr 8 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - infokioski i wiaty na rower pdf 400,9 2019.08.27 132
Załącznik nr 1 do PFU pdf 13282,8 2019.08.27 137
Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór oferty doc 498,5 2019.08.27 82
Załącznik nr 11 do SIWZ plan orientacyjny wyłączenie Szymanowo pdf 233,0 2019.08.27 105
Załącznik nr 12 do SIWZ - koncepcja skrzyżowanie Wały Powstańców - Kamińskie pdf 2863,3 2019.08.27 112
Załącznik nr 2 do PFU pdf 59546,4 2019.08.27 113
Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia WORD doc 480,5 2019.08.27 73
Załącznik nr 4 do PFU pdf 10046,5 2019.08.27 130
Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór zobowiaązania WORD doc 479,5 2019.08.27 75

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zmiana SIWZ docx 352,0 2019.08.28 123

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
odpowiedź na zapytanie 1 i 2 docx 844,2 2019.09.09 126
odpowiedź na zapytanie 3,4,5 docx 845,5 2019.09.11 103

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia docx 843,3 2019.09.25 170
wezwanie - przedłuzenie terminu związania ofertą docx 841,9 2019.10.21 66

Pobierz wszystkie dokumenty