Szczegóły ogłoszenia

I / 6 / 2019

"Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego. "

Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP html 217,5 2019.08.27 91

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zmiana ogłoszenia docx 19,8 2019.08.28 68
zmiana ogłoszenia druga docx 59,6 2019.09.09 65
zmiana SIWZ druga docx 349,8 2019.09.09 72

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 885,9 2019.08.27 81

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Przedmiar DR ETAP I pdf 247,8 2019.09.11 48
Przedmiar DR ETAP III pdf 244,4 2019.09.11 40
Przedmiar DR ETAP IV pdf 258,5 2019.09.11 37
Przedmiar DR ETAP IX pdf 252,0 2019.09.11 41
Przedmiar DR ETAP V pdf 264,7 2019.09.11 42
Przedmiar DR ETAP VI ŚCIEŻKA pdf 250,3 2019.09.11 33
Przedmiar DR ETAP VII pdf 252,5 2019.09.11 39
Przedmiar DR ETAP VIII pdf 247,2 2019.09.11 39
PRZEDMIAR INFOKIOSKI OSWIETLENIE LED pdf 183,6 2019.09.11 42
Przedmiar KD ETAP I pdf 243,1 2019.09.11 43
Przedmiar KD ETAP IV pdf 207,5 2019.09.11 40
Przedmiar KD ETAP IX pdf 227,2 2019.09.11 47
Przedmiar KD ETAP V pdf 231,7 2019.09.11 43
Przedmiar KD ETAP VI pdf 218,1 2019.09.11 40
Przedmiar KD ETAP VII pdf 231,6 2019.09.11 37
Przedmiar KD ETAP VIII pdf 231,0 2019.09.11 40
PRZEDMIAR KŁADKA pdf 246,2 2019.09.11 42
PRZEDMIAR MIASTO RAWICZ pdf 196,5 2019.09.11 42
PRZEDMIAR RONDO pdf 191,4 2019.09.11 45
rys. 2 str. 28 pdf 2573,7 2019.08.27 79
rys. 3 str. 29 pdf 6173,4 2019.08.27 65
rys. 4 str. 30 pdf 468,7 2019.08.27 59
rys. 5str 31 pdf 384,9 2019.08.27 61
Rys.nr 1 Plan orientacyjny pdf 459,1 2019.08.27 88
Rys.nr 2 - plan sytuacyjny z proponowanym ruchem rowerowym pdf 7523,3 2019.08.27 82
Rys.nr 2a - plan sytuacyjny z proponowanym ruchem rowerowym pdf 578,0 2019.08.27 65
Rys.nr 2b - plan sytuacyjny z proponowanym ruchem rowerowym pdf 353,8 2019.08.27 61
Rys.nr 3 - stan_istniejący_Rawicz_oznakowanie_ulic pdf 4368,6 2019.08.27 52
str. 1 pdf 276,7 2019.08.27 60
str. 11 - 20 pdf 3809,7 2019.08.27 53
str. 2 - 10 pdf 2521,9 2019.08.27 54
str. 21 - 27 pdf 1675,6 2019.08.27 52
str. 32 - 40 pdf 2445,6 2019.08.27 51
str. 41 - 48 pdf 2290,4 2019.08.27 53
Zał. nr 1 oferta pdf 240,0 2019.08.27 67
Zał. nr 10 do SIWZ - Opis Techniczny, BIOZ pdf 91,4 2019.08.27 65
Zał. nr 10 do SIWZ - plan sytuacyjny pdf 5066,9 2019.08.27 64
Zał. nr 2 do SIWZ - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków pdf 466,2 2019.08.27 51
Zał. nr 3 do SIWZ wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia pdf 488,1 2019.08.27 57
Zał. nr 4 do SIWZ - wzór zobowiązania pdf 347,0 2019.08.27 56
Zał. nr 5 do SIWZ - osświadczenie dot. grupy kapitałowej pdf 572,1 2019.08.27 55
Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy pdf 702,5 2019.08.27 33
Zał. nr 7 do SIWZ - PFU pdf 2383,3 2019.08.27 66
Zał. nr 8 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - infokioski i wiaty na rower pdf 400,9 2019.08.27 56
Załącznik nr 1 do PFU pdf 13282,8 2019.08.27 58
Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór oferty doc 498,5 2019.08.27 30
Załącznik nr 11 do SIWZ plan orientacyjny wyłączenie Szymanowo pdf 233,0 2019.08.27 51
Załącznik nr 12 do SIWZ - koncepcja skrzyżowanie Wały Powstańców - Kamińskie pdf 2863,3 2019.08.27 52
Załącznik nr 2 do PFU pdf 59546,4 2019.08.27 62
Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia WORD doc 480,5 2019.08.27 27
Załącznik nr 4 do PFU pdf 10046,5 2019.08.27 71
Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór zobowiaązania WORD doc 479,5 2019.08.27 27

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zmiana SIWZ docx 352,0 2019.08.28 70

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
odpowiedź na zapytanie 1 i 2 docx 844,2 2019.09.09 64
odpowiedź na zapytanie 3,4,5 docx 845,5 2019.09.11 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia docx 843,3 2019.09.25 80
wezwanie - przedłuzenie terminu związania ofertą docx 841,9 2019.10.21 6

Pobierz wszystkie dokumenty