Szczegóły ogłoszenia

SA.270.1.10.2019

"Budowa ogrodzenia przy budynku leśniczówki Leśnictwa Pienice oraz Mazańczyce wraz z rozbiórką istniejącego ogrodzenia."

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 132,0 2019.08.27 66

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pdf 351,0 2019.08.27 47
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o dysponowaniu osobami pdf 185,8 2019.08.27 46
Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych pdf 362,8 2019.08.27 48
Załącznik nr 4 - Opis pdf 168,2 2019.08.27 55
Załącznik nr 4 - Przedmiar robót pdf 459,4 2019.08.27 72
Załącznik nr 4 - Rys 01z pdf 580,6 2019.08.27 50
Załącznik nr 4 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlano pdf 197,6 2019.08.27 43
Załącznik nr 5 - Wzór umowy pdf 234,5 2019.08.27 48

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytanie wykonawcy pdf 93,3 2019.08.29 44

Pobierz wszystkie dokumenty