Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/54/2019

"Sukcesywna dostawa asortymentu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 27,7 2019.08.26 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 174,0 2019.08.26 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 1 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunkó doc 52,5 2019.08.26 19
zał. nr 2 - dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2019.08.26 18
zał. nr 3 - formularz ofertowy doc 60,0 2019.08.26 32
zał. nr 4 - formularz cenowy docx 42,6 2019.08.26 125
zał. nr 5 - wzór umowy doc 102,0 2019.08.26 20
zał. nr 6 - oświadczenie Wykonawcy doc 26,5 2019.08.26 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 11,4 2019.09.11 10
II Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 27,5 2019.09.11 11
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 67,5 2019.09.06 8
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 11,6 2019.09.06 10
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 28,0 2019.09.06 24

Pobierz wszystkie dokumenty